Communicatie met slechthorenden en doven in het ziekenhuis

“Goede communicatie is van groot belang voor het stellen van een juiste diagnose, het informeren van de patiënt over de behandeling en de kwaliteit van het behandeltraject. Wanneer vlotte communicatie niet vanzelfsprekend is, kan dit alles in het gedrang komen. Zo ook bij slechthorendheid.” bron: Een slechthorende patiënt in het ziekenhuis – Stichting Hoormij

Communicatietips

voor ziekenhuispersoneel (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden)

Voor patiënten

Patiëntenervaringen

Toegankelijkheid ziekenhuizen voor slechthorendheid / auditieve beperking

Gebarentaal

Inzet van gebarentolk

“Werk je in het ziekenhuis en heb je te maken met een patiënt die minder hoort? Om communicatie tussen medisch personeel en dove/slechthorende patiënten goed te laten verlopen, is extra aandacht nodig. Als er een tolk bij het gesprek aanwezig is dan weet je zeker dat de patiënt alles goed meekrijgt.” 

Gebarentaal in de zorg

Gebarencentrum.nl – Filmpjes: Gebaren in de gezondheidszorg, boekje te bestellen via webshop

Literatuur en wetenschappelijke onderbouwing

Tijdschrift voor gezondheidsrecht – De rechtspositie van dove patiënten in de gezondheidszorg: de kwaliteit van (het recht op) communicatie in het geding?