Mark Friebel

KNO-arts & CMIO

Mark Friebel studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leiden van 1998 tot 2005 en volgde daarna in Leiden in het LUMC de opleiding tot KNO-arts. In april 2010 werd hij ingeschreven in het specialistenregister als KNO-arts (BIG-register 19062630901). In 2010 jaar vestigde hij zich in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Aandachtsgebieden binnen de kno:

Sinds november 2017 na livegang van ons EPD HiX is hij naast KNO-arts ook CMIO (Chief Medical Information Officer) van het Albert Schweitzer ziekenhuis en betrokken bij innovatie en informatiseringsvraagstukken waaronder het Elektronisch patiëntendossier (EPD), digitale zorg, thuismonitoring en (transmurale) gegevensuitwisseling.

Tevens zit hij in het bestuur van stichting Drechtsteden Transmuraal om nascholing te verzorgen voor huisartsen uit de regio Drechtsteden.

Voor collegae laagdrempelig bereikbaar via Siilo, LinkedIn, telefoon of e-mail.