Oor en Gehoor – (Neuro)Otologie & Audiologie

Patiënteninformatie

Veel voorkomende klachten

 • Gehoorsverlies
 • Slechthorendheid
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Doofheid
 • Spraaktaalproblemen
 • Duizeligheid
 • Evenwichtsproblemen
 • Flaporen
 • Loopoor (otorrhoe)
 • Oorsmeer (cerumen)
 • Oorpijn
 • Drukgevoel op het oor
 • Duizeligheid

Behandelcentra

 • Fenac.nl Federatie Nederlandse Audiologische Centra
  De Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) is de brancheorganisatie van alle audiologische centra.

Behandelrichtlijnen

Standaarden Nederlands Huisartsen Genootschap

Naslagwerken

 • Audiologieboek.nl Nederlandse Leerboek Audiologie
  Uitstekend leerboek voor audiologie

Patiënten- en belangenverenigingen

 • Stichting Hoormij Federatie NVVS, FOSS en SH-Jong
  Uitgebreide website met betrekking tot gehoor een duizeligheid.
 • StichtingPlotsdoven.nl Stichting Plotsdoven
  Landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.
 • Hoorstichting.nl Nationale Hoorstichting
  De Nationale Hoorstichting organiseert en stimuleert activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, revalidatie en wetenschappelijk onderzoek.
 • Fodok.nl Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen
 • Dovenschap.nl Dé organisatie voor en door doven.
 • NCPLD.nl GGMD.nl Plots- en Laatdoven
 • Oorakel.nl Oorakel informatie & advies
  Informatie- en adviescentrum voor hulpmiddelen bij slechthorendheid. Uitgebreid overzicht van hoorhulpmiddelen.
 • KNO-PrevENT
  KNO PrevENT zet zich in om gehoorbeschadiging te voorkomen door goede informatie en voorlichting over gehoorsverlies door lawaai.
 • Hoorwijzer.nl
  Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.
 • GehoorenArbeid.nl Expertisecentrum Gehoor en Arbeid
  Samenwerkingsverband tussen audiologische centra en arbo-diensten ter bevordering van de kennis omtrent gehoor en arbeid.
 • Tinnitus.nl Tinnitusloket
  0800-TINNITUS, landelijk gratis nummer voor hulp bij oorsuizen.
 • Independer.nl – vergoeding gehoorapparaten door zorgverzekeraars
  Keuzehulp voor zorgverzekeraars mbt vergoeding van gehoorapparaten

Facebookgroep

Hoortesten

Animaties

 • Gezondheidsnet.nl Gehoorsverlies – Werking van het normale gehoororgaan en verschillende vormen van gehoorsverlies.
 • Gezondheidsnet.nl Cochleaire Implantatie – Werking van het normale gehoororgaan en een gehoorverbeterend implantaat (CI).
 • Gezondheidsnet.nl Middenooronsteking.
 • Gezondheidsnet.nl Trommelvliesbuisjes – behandeling van middenoorproblemen als oorontsteking en gehoorsverlies.
 • Gezondheidsnet.nl Middenoordruk – Werking van buis van Eustachius – Drukverschillen bij vliegen en duiken.

Linkoverzicht